Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Takıntı Hastalığı

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Takıntı Hastalığı

Obsesyon ve kompülsiyonların gözlemlendiği kimi zaman dönemsel kimi zaman süreğen psikopatoloji olan Obsesif Kompülsif Bozukluk son zamanlarda oldukça merak edilmektedir. Takıntı hastalığı olarak da bilinen Obsesif Kompülsif Bozukluk günümüzde kısaçça OKB şeklinde isimlendirilmektedir. Bu hastalık çerçevesince değerlendirilecek olan birtakım obsesyonalar ve kompülsiyonlar bulunmaktadır. Kişinin günlük işlevlerinde birtakım aksaklıklara sebep olan OKB, tedavisi gerçekleştirilebilen bir psikopatolojidir.

Bireylerde bu bozukluğun tanımlanabilmesi için obsesyonların ve kompülsiyonların bir arada gözlemlenebilmesi gerekmektedir. Obsesyonlar; irade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, benliğe yabancı, defedilemeyen, inatçı ve ısrarcı olarak nitelendirilebilen duygu, düşünce veya olaylardır. Kişilerin bu olgulardan kurtulması genel anlam itibariyle hiç kolay olmamaktadır. Bu imge veya düşünceler oldukça güçlü ve sık bir şekilde bireyleri yoklamaktadır.

Kompülsiyonlar ise; saplantılı düşüncelerden kurtulmak için gerçekleştirilen eylemler olarak belirtilebilir. Bu noktada obsesyonları kovmak için geliştirilen uygulamalara kompülsiyonlar denilmektedir. Kişilerin içinde bulunduğu rahatsızlığı azaltmak ya da yok etmek için başlasa da zamanla vazgeçilemez olmaktadır. Bu iki faktörün birbirini izlemesi ve sürekli hale gelmesiyle Obsesif Kompülsif Bozukluk meydana gelmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri

 

Obsesif Kompülsif Bozukluk Türleri

Obsesyonlar Obsesif Kompülsif Bozukluk tanısı almış bireylerin en çok mustarip olduğu durumlardan bir tanesidir. Kimi zaman bir düşünce kimi zaman bir duygu kimi zaman ise kovulamayan bir olgu olarak zihinlerde yer bulmaktadır. Bu noktada obsesyonlar kategorilere ayrılmaktadır. Obsesyon türleri düşüncenin yönüne göre değişkenlik göstermektedir. Obsesyon Türleri:

  • Kontaminasyon Obsesyonları: Kirlilikle alakalı obsesyonlardır. Kontaminasyon obsesyonlarına sahip olan bireyler vücutlarının veya bulundukları ortamın sürekli kirlendiğini düşünmektedir.
  • Şüphe Obsesyonları: Şüphe obsesyonlarına sahip olan bireyler sürekli gerçekleştirilen olaylardan şüphe duymaktadır. Bu kişiler sürekli olarak ocağın altını kapattıklarını, kapıyı kilitlediklerini, elektrik anahtarlarını kontrol etmektedir.
  • Kompülsiyonların Görülmediği Obsesyonlar: Bu obsesyon türleri genel olarak davranışın engellenmediği düşüncelerdir. Cinsel ve saldırgan davranışların tekrarlayıcı düşünceleri bunlara örnek olarak verilebilmektedir.
  • Simetri Obsesyonları: Dinsel yahut cinsel birtakım düşüncelerin gerçekleşmesi. Örneğin: abdest almadan araba kullanan bir kişinin kaza yapacağını düşünmesi.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri

Obsesif Kompülsif Bozukluk psikopatolojisine sahip olan bireyler birtakım bulguları da beraberinde getirmektedir. Obsesif Kompülsif Bozuklukbelirtileri DSM V tanı kriterlerine göre belirlenmekte ve bu kriterlerin sağlanması halinde tanı konmaktadır. Bu kişilerde obsesif düşünce ve imgeler istenmeyen, zorla ve ısrarcı bir şekilde gözlemlenmektedir. Kişi bu düşünceleri görmezden gelmeye, bastırmaya çalışmaktadır. Fakat beraberinde yoğun bir endişe hali, fiziksel birtakım semptomlar gözlemlenebilmektedir. Yineleyici ve sürekli olarak görülebilmektedir.

Kompülsiyonlar için ise Obsesif Kompülsif Bozukluk belirtileri farklı olarak belirtilmektedir. Kişiler takıntılarını ortadan kaldırmak için birtakım davranışlarda bulunmaktadır. Katı biçimde uygulama isteği doğar. Davranışlar zamanla yineleyicilik kazanır ve sürekli hale gelebilir. Bireyler bu davranışları sergilemedikleri halde korkunç şeyler yaşayacaklarına inanır. Bu davranışlar kaygıyı minimuma indirgemek amacıyla sergilenmektedir. Bu sebeple davranışlar gerçekçi bir şekilde sergilenmemektedir. Obsesif Kompülsif Bozukluk belirtileri yaşayan bireylerin en kısa sürede psikolojik tedavi görmeleri oldukça önemlidir.

Psikolojik Hastalıklar konularına daha detaylı bakmak için lütfen tıklayın.

] }
60 Beğen

Yapılan Yorumlar

  1. 3 sene önce

    Bir süre tedavi gördüm ölüm ve temizlik takıntısı için.Çok zor bir süreçti.Bunun yanına bir de anksiyete ve panik bozukluk ekleninxe uzunca bir süre hayattan kopuyor insan.İlacın yanında bilişsel tedavinin önemi büyük

Bir Cevap Yaz