istifleme Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

istifleme Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

istifleme Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Önemli psikopatolojiler arasında bulunan istifleme hastalığı bireylerin nesne biriktirme istekleriyle başlamaktadır. Kişiler birbirinden farklı eşyaları biriktirme eğilimi içerisinde olabilmektedir. Biriktirme hastalığı olarak da bilinen bu rahatsızlık özellikle erkeklerde kadınlara oranla daha çok gözlemlenmektedir. Toplum içerisindeki bireylerin yaklaşık %4-5 kadarında istifleme hastalığı olduğu bilinmektedir. Kişiler işine yaramayacakları eşyaların bile bir gün muhakkak işlerine yarayacağını düşünerek saklama eğilimindedir. Yalnızca eşyalar değil hayvanlar da biriktirilmektedir.

Bu hastalığa sahip olan bireylerin 1/3’ünde hayvan biriktirme hali de gözlemlenmektedir. Bu hastalık DSM V’e kadar Obsesif Kompülsif Bozukluğun bir türevi olarak belirtilmekteydi. DSM V tanı kriterlerine göre biriktirme bozukluğu tek başına bir patoloji halini aldı. Kişilerin evlerinde biriktirmiş olduğu nesneler yaşam alanlarını kısıtlamakta, kimi zaman ise sağlık sorunların yol açmaktadır. Çünkü istifleme hastalığına sahip olan bireyler biriktirdikleri nesnelerin işlevine bakmaksızın ona sahip olmak ister. Kendilerini bu nesneler ile güvende olacaklarına ikna ettiklerinden bu eşyalardan ayrılmaları oldukça güçtür.

istifleme hastalığı

İstifleme Bozukluğu Belirtileri

Biriktirme bozukluğu olarak da nitelendirilen istifleme hastalığı kişilere oldukça zarar verebilmektedir. Bu sebeple bu kişilerin psikolojik bir tedavi görmeleri hem fiziksel hem zihinsel sağlıkları açısından oldukça önemli bir karar olacaktır. Bu noktada kişilerin istifleme bozukluğu belirtileri taşıyıp taşımadığı önemli bir ayrım noktası olabilir. Bireyler hem kendileri için hem çevresindeki bireyler için bu belirtileri bilmeleri gerekmektedir. Aksi halde durumun kurtarıcılığı güçleşmekte ve kişiler sağlıklarını riske atmaktadır. İstifleme bozukluğu belirtileri:

  • Kişiler, nesnelerin işlevselliğine bakmaksızın biriktirme eğilimi içerisindedir.
  • Bu hastalığa sahip olan bireyler, edindikleri eşyalardan ayrılmakta güçlük çekmektedir.
  • Elden çıkarma konusunda hayli başarısız olan bireyler aksine daha da çok nesne birikimi yapmaktadır.
  • Sahip oldukları eşyaların bir gün muhakkak işlerine yarayacağını düşünmektedir.
  • Yaşam alanları oldukça daralmış ve kısıtlanmıştır. Dağınık bir barınma alanına sahip olan bireyler bu durumdan mustarip olmamaktadır.
  • İstifleme bozukluğu tanısına sahip olan bireylerde iş ve sosyal hayatlarında işlevsellik kaybetme durumu gözlemlenebilmektedir.

İstifleme Hastalığı Tedavisi

İstifleme bozukluğu da diğer birçok psikolojik hastalıklar gibi tedavisi mümkün olan hastalıklardandır. Kişilerin kendilerinde veya çevrelerindeki bireylerde bu belirtilere rastlaması sonucu istifleme hastalığı tedavisi için ruh sağlığı uzmanlarına başvurması gerekmektedir. Hastalığın seyri, boyutu, vaka geçmişi ve çevresel faktörler danışmanlık süreçlerinde göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Yaşlılarda daha çok gözlemlenen istifleme hastalığı tedavisi bireyin sahip olduğu başka hastalıklarda da açıklanabilmektedir. Örneğin ağır psikoz durumu, depresyon, bunama, sevgi eksiklikleri bu hastalığın altında yatan önemli nedenler arasında bulunabilmektedir. Kişilerin alacağı profesyonel ruh sağlığı danışmanlıkları aracılığı ile bireylerin tanıları belirlenmekte ve buna uygun tedavi yöntemleri geliştirilmektedir.

Psikotik bir rahatsızlık olan istifleme hastalığına sahip bireyler durumunu rahatsızlık olarak değerlendirmediği takdirde tedavi süreci zorlaşmaktadır. Bu durumlarda hastanın yataklı tedavi görmesi en uygun yöntem olarak belirlenmektedir. Özellikle yaşlı bireylerde gözlemlenen bu hastalığın şemalara ve tabulara sıkı sıkıya bağlı bireyler tarafından kabul edilmesi hayli güçleşmektedir. Bu sebeple istifleme hastalığı tedavisi hastanede yatılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

] }
51 Beğen

Bir Cevap Yaz