Çocuklarda Kekemelik Nedir?**Güncel2022

Çocuklarda Kekemelik Nedir?**Güncel2022

Çocuklarda Kekemelik Nedir? Kekemelik, 2-6 yaş aralığında, dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemlerde ortaya çıkan ve erken tanı ve tedavisi gerçekleştirilmediği sürece etkileri uzun yıllar boyunca görülen bir bozukluktur. Çocuklarda Kekemelik Nedir? Ses, hece, sözcüklerin uzatılması ya da duraklamalar, tekrarlamalar, konuşma akıcılığında bozulma gibi etkiler görülmektedir. Bu etkiler, istemsiz olarak gerçekleşmekte ve günlük hayatta ve sosyal ilişkilerde ciddi bozulmalara yol açmaktadır. Çocuklarda Kekemelik Nedir? Bazı çocuklar çevredeki tepkiler sonucu kekemelik sonucu konuşmaktan vazgeçebilmekte ve sessizliğe bürünebilmektedir.

Kekemeliğin Çocuklar Üzerinde Etkisi

Kekemelik, çocuklar üzerinde birçok olumsuz etki yaratabilmektedir. Ancak her çocukta olumsuz etkiler yaşanmayabilir. Bu durum çocuğun gördüğü çevre desteği,  kişilik yapısı ve aile yapısıyla ilişkilidir.

Kekemeliğin çocuklara etkileri arasında en sık görülenler şunlardır:

 • Özgüven kaybı
 • Özsaygının yitirilmesi
 • Konuşmayı bırakma/ insanlarla iletişimini kesme veya sınırlandırma
 • Çevrenin tepkileri üzerine depresyon, öfke kontrol ve davranış sorunları görülebilmektedir.

Kekemeliğin Nedenleri

Çocuklarda Kekemelik Nedir? Kekemeliğin nedenleri hala tam olarak bilinmemektedir. Birçok farklı sebep ortaya atılmış olsa da kesinleşmiş bir neden hala tespit edilememiştir. Çocuklarda Kekemelik Nedir? Nedenleriyle ilgili bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Fiziksel bir yetersizlikten kaynaklanmaz.
 • Sanılanın aksine şok, kaza vb. psikolojik yaşantılardan kaynaklanmaz. Psikolojik faktörler, genetik yatkınlığı olduğu takdirde tetikleyici olabilir.
 • Stres anlarında kekeleme artabilir.
 • En kabul gören yaklaşım, beyin aktivitelerinde görülen farklılıklara dayanmaktadır. Nöro-fizyolojik araştırmalara göre kekeleme anında ve kekeleme olmadığı anda yapılan görüntülemelerde, iki zaman arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır.

Kekemeliğin Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik Nedir? Kekemelik tedavisine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Çocuklarda Kekemelik Nedir? Ancak bu yaklaşımların ortak noktaları şöyle sıralanabilir:

 • İletişim başarısının sağlanması
 • Konuşma akıcılığının artırılması
 • Evde ebeveynlerle diksiyon pratikleri yapılabilir.
 • Kekeleme anında çocuğa verilen tepkilerin olumsuz olmaması bile tedavi için bir adım olarak görülebilir. Çünkü çocuklara keleme anında verilen olumsuz tepki, kızgınlık ya da alay etme davranışı kekelemenin daha da artmasına ya da çocuğun iletişim kurmayı kesmesine yol açacaktır.
 • Dil ve konuşma terapisi, bu sorun için en gerekli ve en etkili çözüm yolu olabilmektedir. Her yaş grubunda gerçekleştirilebilen dil ve konuşma terapileri sonucunda sorun büyük çoğunlukla ortadan kalkmakta, kalkmasa bile kekemelikte ciddi bir azalma yaşanmaktadır.

 

] }
44 Beğen