Bipolar Bozukluk Genetik midir?

Bipolar Bozukluk Genetik midir?

Bipolar bozukluk, maniden depresyona kadar uzanan aşırı değişikliği gösteren hastalık olarak tanımlanıyor.

Bipolar bozukluk, normal ruh halinde kişinin normal hayatına devam etmesine izin verir. Ancak hastalığın yaşandığı dönemde kişinin iki uçlu duygu bozukluğu yaşaması söz konusudur. Riski davranışlardan dolayı kariyere, aile hayatına zarar veren hastalıklardan biridir. Aynı zamanda manik depresif bozukluk olarak da bilinmektedir.

Peki, bu hastalık genetik midir?

Bipolar Bozukluk ile Genetiğin İlişkisi

Sorulan bipolar bozukluk genetik midir sorusunun yanıtını veriyoruz. Bipolar bozuklukta genetik yatkınlık önemli bir risk olarak görülmektedir. Akrabaların hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarında hastalık görülme olasılığı %1 ile %2 arasındadır. Birinci dereceden akrabasında anne – baba – kardeşlerde bipolar bozukluk olan hastalar için görülme sıklığının %7 ile %8 arasında olduğunu söylemek gerekir.

Tek yumurta ikizlerinden birinde bipolar bozukluk varsa diğerinde görülme olasılığı %45-60 arasındadır.

Çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı, klinik özellikleri, hastalığın ailesel olarak görülme oranının yüksek olduğunun belirlenmesi üzerine hastalığın genetik açıdan düşünülmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bipoların; genetik, nörobiyolojik, çevresel faktörler, hormonal nörokimyasal faktörler üzerinden incelenmesi yapılmaktadır.

Bipolar Bozukluk Genetik Alt Yapısı

Bipoların genetik ile ilişkisi kapsamında pek çok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar, genomda sorumlu tutulabilecek bölgeler konusunda çelişkili bile olsa tüm araştırmaların ortak sonucu BB’de genetik aktarımın göz ardı edilmeyecek boyutta etkili olduğu sonucunu göstermektedir. Bipolar bozukluğa sahip olan erişkinlerin çocuklarında ise BB’ye sahip olan çocukların ebeveynlerinde ve akrabalarında hastalığın görülme oranının yüksek saptanması genetik etiyolojinin önemine işaret etmektedir.

Araştırmaların sonunda hastalığa sahip olan bireylerin çocuklarında BB görülme oranı sağlıklı çocuklara göre 7 kat yüksek olacaktır. Bu riske bakıldığında sadece bipolar bozukluk için söylenmez. Aynı zamanda diğer psikolojik rahatsızlıklar için de geçerli olacaktır. Davranım bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu için de geçerlidir.

Bu araştırma sonuçları ikiz çalışmaları ve görüntüleme çalışmaları üzerinden elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda bipolar bozukluk genetik alt yapısı kapsamında elde edilen bulgular ile mutlaka genler ile aktarımının ihtimaller arasında olduğu sonucuna varılmıştır.

] }
26 Beğen

Bir Cevap Yaz