Ailenin Çocuk Gelişimine Etkileri

Ailenin Çocuk Gelişimine Etkileri

Çocukların ilk eğitimlerini aldıkları yer aile olmaktadır. Çocukların ilk etkileşimde bulunduğu kişiler anne ve babaları; varsa kardeşleri olmaktadır. Bundan dolayı çocukların gelişiminde aile büyük öneme sahiptir. Ailenin çocuk gelişimine etkileri davranış, psikolojik ve sosyal anlamda olmaktadır. Bundan dolayı çocukların yetiştirilmesinde anne ve babanın tutumları ciddi önem ifade etmektedir.

Anne ve babanın çocuğa yaklaşımı, onunla iletişimi, ona karşı sergiledikleri davranışlar ve onların bulunduğu ortamlarda sergiledikleri davranışlar çocukların geleceğini ve karakterini şekillendirmektedir. Bu sebeple çocukların yetiştirilmesinde anne ve babaların oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Zira anne ve babanın tutumlarına göre çocukların da hal hareket, tavır ve düşünceleri ortaya çıkmaktadır.

Anne ve Baba Tutumlarına Göre Çocuklarda Etkileri

Anne ve babaların çocuklara karşı sergiledikleri tutumlar belirli başlıklarda incelenmektedir. Bu noktada öne çıkan hususlar;

  • Koruyucu tutum,
  • İlgisiz tutum,
  • Baskıcı ve otoriter tutum,
  • Aşırı serbest tutum,
  • Güven verici, destekleyici tutum başlıklarında toplanmaktadır.

Ailenin Çocuk Gelişimine Etkileri

Ailenin çocuk gelişimine etkileri

Her anne babanın çocuğunu düşünmesi ve onu koruyup kollaması doğal bir durumdur. Ancak koruyucu tutum çocuğa fazlaca ilgi gösterilmesi ve aşırı kontrol durumunu ifade etmektedir. Bu şekilde yetiştirilen çocuklar çocuğun sürekli birilerine bağımlı olarak yaşamasını getirmekte ve sosyal hayata atılmasını geciktirmektedir. Bununla birlikte ilgisiz tutum ise tam tersi olmakla çocuğa gereken ilginin gösterilmemesi durumudur. Bu şekilde davranıldığında ise çocuk ilgi, sevgi ve şefkatten mahrum kalarak psikolojik sorunlar yaşamaktadır.

Çocuklara en çok zarar veren tutumlardan birisi ise baskıcı davranışlar sergilemek olmaktadır. Otoriter davranışlar çocuklarının düşünce ve isteklerini dikkate almayarak ona ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca gelecekte onların da etrafındakilere baskı kurması sonucunu getirmektedir. Bunun tam tersi olan aşırı serbest tutumda ise çocukların her istedikleri yerine getirilmekte ve şımarık olmalarına sebep olmaktadır.

Anne Ve Babalar Güven Verici Olmalıdır!

Anne ve babaların çocukların doğru şekilde yetiştirilmesi için başvurması gereken yöntem ise güven verici – destekleyici turum olmaktadır. Ailenin çocuk gelişimine etkileri olumlu anlamda en ileri safhada olması için bu konu öne çıkmaktadır. Zira bu davranış biçiminde çocukların ihtiyaçları, istekleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Çocuğun faydasına olacak konularda desteklenmesiyle birlikte kendi kararlarını alabilmesi öğretilmektedir. Ayrıca çocukların yapmaya çalıştıkları doğru şeylerde onlara güven verilmesi de özgüvenlerinin gelişmesi anlamında ciddi katkı sağlamaktadır.

Görüleceği üzere çocukların gelişimlerinde örnek aldıkları kurum olan ailenin onlar üzerinde çok ciddi etkileri olmaktadır. Bundan dolayı anne ve babaların çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmeleri açısından dikkatli davranmaları gerekmektedir. Ailenin çocuk gelişimine etkileri göz önüne alınarak davranılmalıdır. Çocuklar ne çok baskı altına alınmalı ne de çok serbest bırakılmalıdır. Ayrıca çocuklara karşı ilgisiz olunamaması gerektiği gibi aşırı koruma refleksinden de kaçınılmalıdır. Bununla birlikte çocuklar güven verici ve destekleyici bir yaklaşımla hayata hazırlanmalıdır.

] }
46 Beğen

Bir Cevap Yaz